ชื่อ - นามสกุล :พ.ต.ท.บุญมี เข้มแข็งบุญ
ตำแหน่ง :สว.กก.5 บก.กฝ.บชด.ตชด.(กฝว.)
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :