ชื่อ - นามสกุล :พ.ต.ท.นคร รุ่งคณาวุฒิ
ตำแหน่ง :รอง ผกก.5 บก.กฝ.บช.ตชด.
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :