ชื่อ - นามสกุล :พ.ต.ต.ปรัตถกร ราชบุรี
ตำแหน่ง :ผบ.ร้อย กก.5 บก.กฝ.บช.ตชด.
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :