ชื่อ - นามสกุล :พ.ต.ท.ขจรพล เดชมี
ตำแหน่ง :สว.กก.5 บก.กฝ.บชด.ตชด.(ผงป.)
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :