[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
กองกำกับการ 5 กองบังคับการฝึกพิเศษ กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป  
English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai     
ค้นหา   
“ตู่” ห่วงผลข้างเคียงวัคซีน ไม่ยอมให้คนไทยเสี่ยง รอผู้เชี่ยวชาญพิสูจน์ชัดก่อน(18 ม.ค. 2564, 05:30) อำนาจในมือ "ไบเดน" เมื่อ "ทรัมป์" อำลา สมรภูมิเกมการค้าจะรุนแรงแค่ไหน?(18 ม.ค. 2564, 05:30) ปล่อยตัวเยล การ์ดปลดแอก โดนอุ้ม-แจ้งความแล้ว งัดฉุกเฉินเอาผิดม็อบ(18 ม.ค. 2564, 05:25) ไบเดนเล็งรับตำแหน่งวันแรก ใช้คำสั่งปธน. ย้อนนโยบายทรัมป์-สู้โควิด(18 ม.ค. 2564, 05:24) กำมะลอ (18 ม.ค. 2564, 05:23) จับ 3 บ่อนท้าทาย ไล่ตะครุบผีพนันเกือบร้อย หนีภาคกลางโผล่เชียงใหม่(18 ม.ค. 2564, 05:20) บ่อนวิ่ง (18 ม.ค. 2564, 05:18) รวบผู้กองเก๊ โพสต์ต้มสาว ขโมยชุด ตชด. กุเรื่องสารพัด(18 ม.ค. 2564, 05:15) พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงห่วงใยประชาชน พระราชทานอุปกรณ์การแพทย์สู้ภัยโควิด-19(18 ม.ค. 2564, 05:15) ตัดผมได้(18 ม.ค. 2564, 05:13) จุรินทร์-เฉลิมชัย นำโด่งโพล รัฐมนตรี ลดรายจ่ายชาวบ้าน “เยียวยา” เกษตรกร(18 ม.ค. 2564, 05:10) แจ้งความ(18 ม.ค. 2564, 05:08) กทม.ปริมณฑลอ่วม ฝุ่นพิษ 51 สถานีสีส้ม(18 ม.ค. 2564, 05:05) เป็นปลื้ม(18 ม.ค. 2564, 05:03) “โปรเคเค เข้มข้น” พร้อมดวลวงสวิงเริ่มปี 2021 คัดพีจีเอทัวร์ 2 รายการติด(18 ม.ค. 2564, 05:01) บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ มอบเงินสมทบทุนการศึกษาแก่มูลนิธิไทยรัฐ(18 ม.ค. 2564, 05:01) จ่อหมายจับอีก 4 แก๊งค้า “เคนมผง” ยังสาวไม่ถึง กลุ่ม “มิคาโดะ”(18 ม.ค. 2564, 05:01) โดนพิษโควิด-19 "ดาริณ พันธุศักดิ์" รีโนเวทโรงละครทิฟฟานี่ไว้ ต้องปิดต่อไปอีก(18 ม.ค. 2564, 05:01) "อายุยืน (แน่)"(18 ม.ค. 2564, 05:01) จบมหากาพย์ “ปืน-โอซิล”(18 ม.ค. 2564, 05:01)
เมนูหลัก
ระบบสมาชิก
Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]
สมาชิกทั้งหมด 1 คน
สมาชิกที่กำลังออนไลน์ 0 คน
พยากรณ์อากาศ
 

  
แผนปฏิบัติราชการ  
 

แผนปฏิบัติราชการ
กองกำกับการ ๕ กองบังคับการฝึกพิเศษ กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน
๑.ความเป็นมา
          ตามบทบัญญัติของพระราชกฤษฎีการว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.๒๕๔๖ มาตรา ๙ กำหนดให้
(๑) ก่อนจะดำเนินการตามภารกิจใด ส่วนราชการต้องจัดทำแผนปฏิบัติราชการไว้เป็นการล่วงหน้า (๒) การกำหนดแผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการ(๒) ต้องมีรายละเอียดของขั้นตอน  ระยะเวลา  และงบประมาณที่จะต้องใช้ในการดำเนินการของแต่ละขั้นตอน  เป้าหมายของภารกิจ  ผลสัมฤทธิ์   ของภารกิจ และตัวชี้วัดความสำเร็จ  และมาตรา ๑๖ วรรคสอง กำหนดให้ในแต่ละปีงบประมาณ ส่วนราชการ ต้องจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี โดยระบุสาระสำคัญเกี่ยวกับนโยบายการปฏิบัติราชการ เป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ของงานเสนอให้รัฐมนตรีให้ความเห็นชอบ และวรรคสาม เมื่อได้รับความเห็นชอบแล้วให้สำนักงบประมาณจัดสรรงบประมาณให้เพียงพอต่อการดำเนินงานตามแผนต่อไป ประกอบกับ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจัดทำแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.๒๕๔๗  ข้อ ๘ กำหนดให้ส่วนราชการ  จัดทำแผนปฏิบัติราชการตามมาตรา ๑๖ แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.๒๕๔๖ ภายในเวลาที่กำหนด โดย (๒) กำหนดแผนปฏิบัติราชการประจำปี ให้จัดทำและเสนอรัฐมนตรี  ให้ความเห็นชอบก่อนเสนอคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณต่อไป
๒.วัตถุประสงค์ของแผนปฏิบัติราชการ
          ๒.๑ เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางและเป้าหมายการดำเนินงานภาพรวมของ กองกำกับการ ๕ กองบังคับการฝึกพิเศษ กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ และใช้เป็นกรอบในการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒
          ๒.๒ เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางให้กับหน่วยในสังกัดในการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ของหน่วยรองรับและปฏิบัติงานให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน
          ๒.๓ เพื่อเป็นเครื่องมือในการติดตามความก้าวหน้าและประเมินผลการปฏิบัติราชการ กองกำกับการ ๕  กองบังคับการฝึกพิเศษ กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน
๓. อำนาจหน้าที่ตามกฎหมายของ กองกำกับการ ๕ กองบังคับการฝึกพิเศษ กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน
                   กองกำกับการ ๕ กองบังคับการฝึกพิเศษ กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน มีหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับการฝึกอบรมข้าราชการตำรวจในสังกัดกองบัญชาการ ตำรวจหน่วยงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย ประชาชนและเยาวชนตามแผนและนโยบายของกองบังคับการ เป็นศูนย์บริการทางวิชาการในพื้นที่ ให้บริการฝึกอบรมอื่นเพื่อประโยชน์ทางราชการ ปฏิบัติงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริตามที่ได้รับมอบหมาย เป็นกองหนุนให้กับกองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค ปกครองบังคับบัญชาหน่วยงานในสังกัด โดยปฏิบัติหน้าที่ดังนี้
                    ๑) งานธุรการ งานสารบรรณ การบริหารงานบุคคล งานสวัสดิการ งานกฎหมาย  งานคดีและวินัย และงานอำนวยการด้านการป้องกันอุบัติภัย ของกองกำกับการ
                    ๒) การจัดการฝึกอบรมตามแผนการฝึกอบรม สนับสนุนครูฝึก วิทยากรผู้เชี่ยวชาญและผู้ชำนาญการในการฝึกอบรมและการปฏิบัติ ให้บริการทางวิชาการและจัดทำเนียบครูฝึก วิทยากร และผู้เชี่ยวชาญ งานประกันคุณภาพการศึกษา ปฏิบัติงานด้านการข่าว งานกิจการพลเรือน
                    ๓) การจัดแผนการฝึกอบรม การตรวจสอบ กำกับดูแลการปฏิบัติตามแผนการฝึกอบรม กำหนดมาตรการแนวทางในการรักษาความปลอดภัย และงานงบประมาณ
                    ๔) งานการเงินและส่งกำลังบำรุง กำหนดความต้องการพัสดุและสิ่งอุปกรณ์ จัดหา  เก็บรักษา แจกจ่าย จำหน่าย ซ่อมบำรุง งานโยธาธิการ งานสรรพาวุธ ควบคุมทะเบียนพัสดุและสิ่งอุปกรณ์
                    ๕) กองร้อยที่ ๑ มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการสื่อสาร งานขนส่ง การบริการ สายการแพทย์ งานรักษาความปลอดภัย และสูทกรรม
                    ๖) กองร้อยที่ ๒ – ๕ มีหน้าที่ปกครองบังคับบัญชา ควบคุม และกำกับดูแลการปฏิบัติของผู้เข้ารับการฝึกอบรม ควบคุมการปฏิบัติของครูฝึก ช่วยเหลือ อำนวยความสะดวกแก่วิทยากรและดำเนินการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การฝึกอบรมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
                    ๗) งานฝึกและเก็บกู้วัตถุระเบิด มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการฝึกอบรมและปฏิบัติการด้านการค้นหา พิสูจน์ทราบ เก็บกู้ ทำลายวัตถุระเบิด ตรวจสถานที่เกิดเหตุระเบิด ทำให้ปลอดภัยซึ่งวัตถุระเบิด   ในสถานที่สงสัยว่าจะมีหรือได้รับแจ้ง งานป้องกันการก่อวินาศกรรม งานต่อต้านการก่อการร้าย งานตรวจสอบสถานที่เพื่อถวายความปลอดภัย และรักษาความปลอดภัยสถานที่และบุคคลสำคัญ ดำเนินการด้านวิชาการ        งานวัตกรรม งานสร้างสรรค์เกี่ยวกับงานเก็บกู้วัตถุระเบิด จัดเก็บข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อศึกษาผลการปฏิบัติงานเฉพาะกรณี แก้ไข ปรับปรุง เผยแพร่ให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อระวังป้องกันอันตรายจาก        วัตถุระเบิด รวมทั้งการปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยอื่น และสนับสนุนภารกิจต่างๆ ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
                    ๘) งานอื่นๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย